Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

22.06.2011 | Мнение эксперта

Відповідальність в сфері єдиного соціального внеску

Мета цієї консультації — проінформувати бухгалтерів про можливі фінансові санкції (штраф та пеню) за порушення норм Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (N 2464-VI від 8.07.2010 р.) (далі – Закон про ЄВС). Як то кажуть: «хто проінформований – той озброєний».

У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків, платники єдиного внеску (далі – ЄВС), зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених ст. 25 Закону про ЄВС.

Тобто, разом із сумою недоїмки страхувальник ОБОВ’ЯЗКОВО повинен самотужки сплатити пеню. І, скоріш за все, коли ПФУ побачить, що ви мали недоїмку і сплатили її разом з пенею, то він змусить вас сплатити ще й штраф за донарахування платником своєчасно не нарахованого ЄСВ (це можна відслідкувати в ч. 3 п. 11 ст. 25 Закону про ЄВС).

Якщо ПФУ сам виявив недоїмку, то він надсилає таким платникам ЄВС вимогу (виконавчий документ) про її сплату. Вона формується на підставі актів документальних перевірок, актів звірок ДПС, звітів платника про нарахування ЄВС та облікових даних з карток особових рахунків платника.

Вимога не складається, якщо борг не перевищує 10 грн. (пп. 6.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування N 21-5 від 27.09.2010 р. Далі – Інструкція N 21-5)

Платник ЄВС зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня надходження такої вимоги сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

Коли платник не згоден з розрахунком розміру недоїмки, він може узгодити дане питання з ПФУ в порядку, встановленому ПФУ і за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. І якщо консенсусу все-таки не досягнуто, то платник повинен сплатити суму недоїмки, штраф та пеню протягом 10 робочих днів з дня надходження рішення ПФУ або звернутися до органу Пенсійного фонду вищого рівня, або ж прямувати до суду і шукати правди там.

Стягненням суми недоїмки займається виконавча служба.

Територіальний ПФУ надсилає до державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки, якщо протягом 10 РОБОЧИХ днів платник:

 • не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею;
 • не узгодив вимогу з органом Пенсійного фонду;
 • не оскаржив вимогу в судовому порядку;
 • не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом 10 робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги.

Суми, що перераховуються на сплату недоїмки та штрафів, будуть зараховуватися у порядку календарної черговості їх виникнення. Інакше кажучи, якщо ви маєте заборгованість по сумах внеску за попередні періоди, а перераховуєте кошти за звітний період, то ПФУ буде зараховувати їх в рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені за минулі періоди у порядку календарної черговості їх виникнення.

Зверніть увагу! Сума недоїмки НЕ ПІДЛЯГАЄ СПИСАННЮ, крім випадків повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, померлою та за відсутності осіб, які несуть зобов’язання зі сплати ЄВС.

Якщо платник ЄВС – юридична особа, що ліквідується або втрачає статус платника ЄВС, сума недоїмки буде погашатися за рахунок коштів та іншого майна платника. Відповідальність за таких умов будуть нести:

 • ліквідаційна комісія — щодо юридичної особи — платника єдиного внеску, що ліквідується;
 • юридична особа — щодо утворених нею філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу — платника ЄВС, що ліквідується.
 • Коли ж коштів та майна недостатньо, відповідальними за погашення заборгованості будуть:
 • засновники або учасники юридичної особи — платника ЄВС, що ліквідується (якщо вони несуть повну чи додаткову відповідальність за її зобов’язаннями);
 • юридична особа — щодо утворених нею філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу — платника ЄВС, що ліквідується;
 • правонаступники юрособи — платника ЄВС, що ліквідується.

У разі злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення платника ЄВС зобов’язання із сплати недоїмки покладаються на осіб, до яких перейшли його права та обов’язки.

Увага! Передавати третім особам обов’язки зі сплати заборгованості ЗАБОРОНЕНО (крім випадків, передбачених законодавством).

Штраф

ПФУ застосовує такі штрафні санкції за порушення сплати єдиного соцвнеску (відповідно до ст. 25 Закону про ЄВС):

N п/п. Зміст порушення Штрафна санкція Примітка
1 Ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками ЄВС 10 НМДГ (170 грн.) Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі
2 Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄВС 10% своєчасно не сплачених сум Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних карток особових рахунків платників
3 Донарахування територіальним органом ПФУ або платником своєчасно не нарахованого ЄВС 5% зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄВС* Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника єдиного внеску або акт звірки з податковим органом
* Для розрахунку зазначеного штрафу кількість звітних періодів визначається, починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми ЄВС, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від органу Пенсійного фонду, або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми. 

Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованого (своєчасно не обчисленого) ЄВС, то за кожне таке донарахування (кожний місяць) відповідно до Закону про ЄВС накладається штраф у такому порядку та розмірах:

 • визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, в яких вони виявлені;
 • визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, у яких виявлені донарахування та за якими нараховано такі штрафи;
 • здійснюється обрахування максимального розміру штрафу від сукупної суми донарахувань та порівнюється із фактично нарахованою сумою штрафів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, в яких донараховано суми єдиного внеску (пп. 7.2.3 Інструкції N 21-5)
4 Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності 10 НМДГ (170 грн.) Підставою для прийняття відповідного рішення є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі
5 Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄВС від 8 НМДГ до 15 НМДГ (136-255 грн.) Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки
6 Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄВС (авансових платежів) 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум. Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта перевірки

Також ПФУ має право застосовувати штрафні санкції до банків:

N п/п. Зміст порушення Штрафна санкція
1 Несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки органів ПФУ сум ЄВС, фінансових санкцій 10% своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум* ( а також пеня0,1% зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування)
*Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта перевірки платника єдиного внеску та/або копій платіжних документів платника про перерахування зазначених коштів та виписок банку про надходження коштів на рахунки органів Пенсійного фонду (пп. 7.3.1 Інструкції N 21-5)
2 Виплата (видача) коштів на заробітну плату без подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум ЄВС або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум (порушення вимог, передбачених ч. 2 ст. 24 Закону про ЄВС) у розмірі суми ЄВС, яка підлягає сплаті платниками**
**Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта перевірки платника ЄВС (пп. 7.3.2 Інструкції N 21-5)

Пеня

Документи, які є підставою для нарахування пені:

1) документи, що підтверджують суму ЄВС та строк їх сплати:

 • звіт платника щодо нарахування ЄВС (з позитивним значенням);
 • вимога про донараховані суми ЄВС за актами перевірок, або актами звірок, або повідомленням-розрахунком;
 • рішення суду;

2) документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за ЄВС:

 • виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;
 • корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою;
 • звіт платника щодо нарахування ЄВС з від’ємним значенням;
 • рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України;
 • свідоцтво про смерть фізичної особи.

Розмір пені буде розраховуватись за формулою:

сума недоїмки х кількість днів прострочення платежу х 0,1%

Пеня починає нараховуватися з ПЕРШОГО КАЛЕНДАРНОГО дня, що настає за днем закінчення строку сплати, і до дня її фактичної сплати (перерахування) ВКЛЮЧНО.

Але якщо платник ЄВС оскаржує вимогу про сплату недоїмки, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до територіального ПФУ або позову до суду.

Територіальний ПФУ приймає рішення про нарахування пені та застосування штрафів, яке протягом 3-х робочих днів надсилається платнику ЄВС. Дане рішення є виконавчим документом.

Рішення приймаються за встановленою формою у 2-х примірниках:

перший надсилається платнику у порядку, встановленому для надсилання вимог, або вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру платника, банку чи фізичній особі – платнику ЄВС;

другий залишається в структурному підрозділі, на який покладено обов’язки з організації контролю за надходженням сум ЄВС та інших платежів до ПФУ. Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі обліку рішень. Нумерація рішень провадиться, починаючи з першого номера, у межах календарного року (пп. 7.7 Інструкції N 21-5).

Сума пені та штрафу повинна бути сплачена протягом 10 РОБОЧИХ днів після надходження відповідного рішення.

Увага! Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

Також слід не забувати про адмін- та кримінальну відповідальність, яку будуть застосовувати до посадових осіб підприємства.

Адміністративна відповідальність

Норма 

КпАП

Зміст порушення Розмір штрафу, що накладається на посадових осіб
за перше вчинення правопору-шення за повторне за рік вчинення таких дій
Ст. 1651 1. Порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄВС, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

2. Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄВС, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України Про ЄВС і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду.

від 20 до 30 НМДГ 

(340-510 грн.)

 

від 30 до 40 НМДГ 

(510-680 грн.)

 

Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 НМДГ* від 25 до 50 НМДГ 

(425-850 грн.)

від 100до 300 НМДГ  

(1700-5100 грн.)

Несплата або несвоєчасна сплата страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 НМДГ* від 50 до 100 НМДГ  

(850-1700 грн.)

Ст. 18823 1. Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам ПФУ у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою ЄВС 

2. Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам ПФУ, загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів.

від 8 до 15 НМДГ 

(136-255 грн.)

від 10 до 20 НМДГ 

(170-340 грн.)

* Для кваліфікації адмінправопорушення за показник НМДГ беруть суму, яка дорівнює звичайній податковій соцпільзі (п. 5 підрозділ 1 р. ХХ Податкового кодексу України). Тобто для 2011 року це 470,50 грн. Водночас, для визначення суми штрафу НДМГ рівняється 17 грн.

Таким чином, в 2011 році 300 НМДГ — 141 150 грн.

Кримінальна відповідальність

Норма ККУ Зміст порушення Відповідальність посадових осіб
ч. 1 ст. 2121 * Умисне ухилення від сплати ЄВС чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах (тобто сума у 1000 і більше разів перевищує розмір НМДГ**) Штраф від 300 до 500 НМДГ (5100-8500 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років
ч. 2 ст. 2121 * Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах (сума в 3000 і більше разів перевищує розмір НМДГ**) Штраф від 500 до 2000 НМДГ (8500-34000 грн.) або виправні роботи на строк до 2-х років, або обмеження волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років
ч. 3 ст. 2121 Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах (сума в 5000 і більше разів перевищує розмір НМДГ**) Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна

* Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені ч. 1 або 2 ст. 2121 , звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила ЄВС чи страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня) (ч. 4 ст. 2121  ККУ).

** Для кваліфікації злочину за показник НМДГ беруть суму, яка рівняється звичайній податковій соцпільзі (п. 5 підрозділ 1 р. ХХ Податкового кодексу України). Тобто, для 2011 року — це 470,50 грн. Водночас, для визначення суми штрафу НДМГ рівняється 17 грн.

Таким чином, у 2011 році під значним розміром коштів слід розуміти суму ЄСВ, яка дорівнює чи перевищує 470 500 грн.;

 • під великим розміром коштів – суму, яка дорівнює чи перевищує 1 411 500 грн.;
 • під особливо великим розміром коштів – суму, яка дорівнює чи перевищує 2 352 500 грн.

Ольга Янченко

Матеріал підготовлено Компанією «Дінай»,
www.dinai.com

Відтворення матеріалу у будь-якій формі
повністю або частковоможливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай»

468 ad

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


+ 1 = три

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>